Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní podmínky pobytu

 

 

·         Pronájmy začínají převzetím objektu v den a čase nástupu, který upřesňuje předem potvrzená smlouva o pronájmu uzavřená mezi pronajímatelem a nájemcem (osobou, která učinila rezervaci) a končí posledním dnem v předem dohodnutém čase.

 

·         Provozní podmínky pobytu jsou  závazné pro všechny ubytované osoby (klienty).

 

·         Nájemce obdrží při nástupu k pobytu klíče od hlavního vchodu. Klíče se při ukončení pobytu vrací pronajímateli.

 

·         Při ztrátě nebo odcizení klíče je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.

 

·          Klienti se během pobytu nemohou měnit (absolvovat pobyt mohou pouze osoby uvedené ve smlouvě o pronájmu uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem)

 

·         V chalupě je nutné se přezouvat. Vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte s sebou.

 

·         V chalupě je zákaz kouření, používání otevřeného ohně, pálení svíček.

 

·         Je zakázáno odkládání věcí a sušení věci na krbových kamnech a přenosných radiátorech.

 

 

    Klienti nesmí v prostorách chalupy  přechovávat zbraně, výbušniny a zábavnou pyrotechniku, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy.

 

·         Při grilování ve  venkovním betonovém grilu se smí používat pouze uhlí a grilovací brikety k tomu určené, nikoliv dřevo. Uhlí a brikety si zajišťují klienti sami. 

 

·         Bez souhlasu ubytovatele není možné provádět změny v prostorách objektu (stěhování nábytku, vybavení apod.)

 

·          Případné závady, poruchy, reklamace či poškození vybavení i objektu je nutné ohlásit pronajímateli bez prodlení, aby bylo možné sjednat nápravu v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových klientů!

   

 

·         Chalupu předává pronajímatel uklizenou a způsobilou k řádnému užívání a bez závad.

   

 

·         Pokud dojde k jakémukoliv poškození domu v interiéru nebo exteriéru, jeho zařízení nebo vybavení, z nedbalosti nebo úmyslně, je nájemce povinen škodu nahradit.

  

·         Klienti jsou povinni při odchodu z domu zkontrolovat, zda je všude zavřená voda, zhasnuté světlo, vypnuté elektrospotřebiče, zavřená všechna okna a zamknuté vchodové dveře.

 

·         Klienti jsou povinni udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí a odevzdat objekt včetně inventáře ve stejném stavu, v jakém jej převzali.

          Klienti jsou v den odjezdu povinni provést úklid objektu. Úklid zahrnuje :   
umyté a uklizené nádobí, čistý vařič

prázdný odpadkový koš
vymetená krbová vložka a venkovní gril (popel vymést do kovové nádoby k tomu určené - kbelík, uhlák)
svlečené ložní prádlo
čisté podlahy
Úklidové prostředky jsou součástí vybavení

 

·         Chtěli bychom Vás tímto požádat, abyste se k chalupě a všemu co k ní náleží, chovali tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté užívat veškeré zařízení v plném rozsahu.

 

 

               Děkujeme

 

 
 

 

Jazyky

ČeštinaDeutsch


Kontakt

+420 602 811 070

sterzl@seznam.cz

Čas


Toplist

TOPlistStatistiky

Online: 2
Celkem: 266039
Měsíc: 5369
Den: 130