Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všeobecné a provozní podmínky pobytu

 

 • Provozní podmínky pobytu jsou závazné pro všechny ubytované osoby uvedené ve smlouvě o pronájmu (dále jen ubytované osoby)
 
 • Pronájmy začínají převzetím objektu v den a čase nástupu, který upřesňuje smlouva o pronájmu, a končí posledním dnem v předem dohodnutém čase.
 
 • Termíny:
prosinec – březen (zimní období, mimo vánoční a silvestrovský pobyt)
1. 4.2021 –  5. 4.2021 (Velikonoční termín)
25.6.2021 – 29.8.2021 (letní termíny)  
19.12.2021 – 2.1.2022 (vánoční a silvestrovský termín)
ostatní termíny jsou mimosezónní
 
 • Nájemce obdrží při nástupu k pobytu klíče od hlavního vchodu. Klíče se při ukončení pobytu vrací pronajímateli.
 
 • Při ztrátě nebo odcizení klíče je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.

 

 • Chalupu je možné využít pouze pro rekreační pobyty, nikoliv za účelem oslav. 
 
 • Ubytované osoby se během pobytu nemohou měnit, absolvovat pobyt mohou pouze osoby uvedené ve smlouvě o pronájmu.
 
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit pronájem v případě, že dojde ke svévolnému zvýšení počtu během doby pobytu bez vědomí pronajímatele nebo z důvodu chování ubytovaných osob, které odporuje dobrým mravům nebo zásadám slušného chování. Předčasným odjezdem nevzniká nájemci nárok na vrácení adekvátní části platby za pobyt.
 
 • Pobyt zvířat je povolen pouze po dohodě s pronajímatelem. Jejich neuvedení ve smlouvě o pronájmu, může být rovněž důvodem ukončení pronájmu ze strany pronajímatele.
 
 • V chalupě je nutné se přezouvat.
 
 • V chalupě je zákaz kouření,používání otevřeného ohně, pálení svíček.
 
 • Je zakázáno odkládání věcí a sušení věci na krbových kamnech a přenosných radiátorech.
 
 • Ubytované osoby nesmí v prostorách chalupy  přechovávat zbraně, výbušniny a zábavnou pyrotechniku, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy.
 
 • Při grilování ve venkovním betonovém grilu, je nutné použít pouze uhlí a grilovací brikety k tomu určené, nikoliv dřevo. Uhlí a brikety si osoby využívající pobyt zajišťují samy.
 
 
 • Případné závady, poruchy, reklamace či poškození vybavení i objektu je nutné ohlásit pronajímateli bez prodlení, aby bylo možné sjednat nápravu v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových klientů!
 
 
 • Pokud dojde k jakémukoliv poškození domu v interiéru nebo exteriéru, jeho zařízení nebo vybavení, z nedbalosti nebo úmyslně, je nájemce povinen škodu nahradit.
 
 • Ubytované osoby jsou povinny při odchodu z domu zkontrolovat, zda je všude zavřená voda, zhasnuté světlo, vypnuté elektrospotřebiče, zavřená všechna okna a zamknuté vchodové dveře.
 
 • Není povoleno používat nebo přemísťovat  předměty, které slouží pouze k dekoraci.
 
 • Bez souhlasu pronajímatele není možné provádět změny v prostorách objektu (stěhovat nábytek nebo vybavení apod.)
 
 • Ubytované osoby jsou povinny udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí objektu a odevzdat ho včetně inventáře ve stejném stavu, v jakém jej převzaly, to znamená bez vad a poškození, uklizený a způsobilý k dalšímu užívání.
 
 
 • Úklid zahrnuje : 

umyté a uklizené nádobí
čistý vařič

prázdný odpadkový koš
čisté podlahy
vymetená krbová vložka a venkovní gril. Popel zanechat v kovové nádobě k tomu určené (kovový kbelík, uhlák)

 

 • Chtěli bychom Vás tímto požádat, abyste se k chalupě a všemu co k ní náleží,  chovali tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté užívat veškeré zařízení v plném rozsahu.
 
            
            Děkujeme
            Všem hostům přejeme příjemný pobyt  a spoustu krásných zážitků.

 

 
 

 

Jazyky

ČeštinaDeutsch


Kontakt

+420 602 811 070

sterzl@seznam.cz

Čas


Toplist

TOPlistStatistiky

Online: 1
Celkem: 372330
Měsíc: 2733
Den: 61